A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Brenna

Brenna
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 630
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 003
Liczba ważnych kart:2 003
Frekwencja wyborcza:23.21%
Liczba głosów ważnych:1 952
% głosów ważnych:97.45%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 2.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 27 60.00 1.38
GRABOWSKA Genowefa 12 26.67 0.61
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 2 4.44 0.10
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 2 4.44 0.10
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1 2.22 0.05
TOMCZAK Kamilla 1 2.22 0.05