A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Istebna

Istebna
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 092
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 282
Liczba ważnych kart:2 282
Frekwencja wyborcza:25.10%
Liczba głosów ważnych:2 220
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 1.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 16 66.67 0.72
GRABOWSKA Genowefa 1 4.17 0.05
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 2 8.33 0.09
MIKA Monika Katarzyna 2 8.33 0.09
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 4.17 0.05
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 2 8.33 0.09