A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Zebrzydowice

Zebrzydowice
brak 1.08% 1.37% 1.65% 1.94% 2.22% 2.51% 2.79% 3.08% 3.36% 3.65%
danych 1.36% 1.64% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.07% 3.35% 3.64% 3.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 229
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 589
Liczba ważnych kart:2 588
Frekwencja wyborcza:25.31%
Liczba głosów ważnych:2 501
% głosów ważnych:96.64%
Liczba głosów na listy komitetu:82
% 3.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 59 71.95 2.36
GRABOWSKA Genowefa 7 8.54 0.28
POTOCKI Andrzej Tadeusz 4 4.88 0.16
FORNALCZYK Elżbieta 5 6.10 0.20
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 1 1.22 0.04
KULWAS Daniel Marcin 1 1.22 0.04
SOSIN Olga Anna 1 1.22 0.04
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1 1.22 0.04
TOMCZAK Kamilla 3 3.66 0.12