A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Lelów

Lelów
brak 0.20% 0.46% 0.72% 0.97% 1.23% 1.49% 1.75% 2.01% 2.26% 2.52%
danych 0.45% 0.71% 0.96% 1.22% 1.48% 1.74% 2.00% 2.25% 2.51% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 150
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:803
Liczba ważnych kart:803
Frekwencja wyborcza:19.35%
Liczba głosów ważnych:759
% głosów ważnych:94.52%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 1.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 9 60.00 1.19
SŁAWSKI Sławomir Michał 2 13.33 0.26
KALUS Jakub Tomasz 0 0.00 0.00
BUDKA Anna Honorata 0 0.00 0.00
WAWAK Zbigniew Jerzy 0 0.00 0.00
WOJDAT Robert Mateusz 0 0.00 0.00
SZOSTOK Edyta Beata 0 0.00 0.00
TOMCZAK Janusz 1 6.67 0.13
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 1 6.67 0.13
GĄSIOREK Adrianna Anna 2 13.33 0.26