A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 0.20% 0.46% 0.72% 0.97% 1.23% 1.49% 1.75% 2.01% 2.26% 2.52%
danych 0.45% 0.71% 0.96% 1.22% 1.48% 1.74% 2.00% 2.25% 2.51% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:287
% 1.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  32  1.61
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  0.90
Janów 4 921  879  879  846  12  1.42
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  10  1.08
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  19  1.09
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  18  1.65
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  18  1.32
Kruszyna 3 962  620  620  596  0.34
Lelów 4 150  803  803  759  15  1.98
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  33  2.31
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  34  1.45
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  0.80
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  51  2.78
Przyrów 3 261  527  527  508  0.20
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  24  1.85
Starcza 2 287  499  499  483  1.04
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  287  1.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 183 63.76 0.97
SŁAWSKI Sławomir Michał 19 6.62 0.10
KALUS Jakub Tomasz 10 3.48 0.05
BUDKA Anna Honorata 6 2.09 0.03
WAWAK Zbigniew Jerzy 11 3.83 0.06
WOJDAT Robert Mateusz 1 0.35 0.01
SZOSTOK Edyta Beata 15 5.23 0.08
TOMCZAK Janusz 8 2.79 0.04
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 21 7.32 0.11
GĄSIOREK Adrianna Anna 13 4.53 0.07