A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Knurów

Knurów
brak 0.07% 0.12% 0.18% 0.23% 0.28% 0.34% 0.39% 0.44% 0.49% 0.55%
danych 0.11% 0.17% 0.22% 0.27% 0.33% 0.38% 0.43% 0.48% 0.54% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 557
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 556
Liczba ważnych kart:6 552
Frekwencja wyborcza:21.45%
Liczba głosów ważnych:6 343
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 12 41.38 0.19
MOROŃ Tomasz Andrzej 1 3.45 0.02
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 2 6.90 0.03
WASZKIELEWICZ Marian 2 6.90 0.03
DZIUDZIK Beata Jadwiga 4 13.79 0.06
MOLENDA Marlena Anna 1 3.45 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 4 13.79 0.06
DADUŃ Marzena 1 3.45 0.02
BERNACKI Krzysztof Andrzej 1 3.45 0.02
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 1 3.45 0.02