A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 0.07% 0.12% 0.18% 0.23% 0.28% 0.34% 0.39% 0.44% 0.49% 0.55%
danych 0.11% 0.17% 0.22% 0.27% 0.33% 0.38% 0.43% 0.48% 0.54% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 0.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  29  0.46
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  17  0.60
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  0.17
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  11  0.57
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  0.07
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  0.58
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  0.42
Wielowieś 4 832  662  662  640  0.31
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  77  0.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 29 37.66 0.16
MOROŃ Tomasz Andrzej 2 2.60 0.01
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 8 10.39 0.04
WASZKIELEWICZ Marian 5 6.49 0.03
DZIUDZIK Beata Jadwiga 7 9.09 0.04
MOLENDA Marlena Anna 7 9.09 0.04
PAJĄK Patrycja Magdalena 12 15.58 0.07
DADUŃ Marzena 2 2.60 0.01
BERNACKI Krzysztof Andrzej 2 2.60 0.01
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 3 3.90 0.02