A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Toszek

Toszek
brak 0.07% 0.12% 0.18% 0.23% 0.28% 0.34% 0.39% 0.44% 0.49% 0.55%
danych 0.11% 0.17% 0.22% 0.27% 0.33% 0.38% 0.43% 0.48% 0.54% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 034
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 246
Liczba ważnych kart:1 246
Frekwencja wyborcza:15.51%
Liczba głosów ważnych:1 184
% głosów ważnych:95.02%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 2 40.00 0.17
MOROŃ Tomasz Andrzej 0 0.00 0.00
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0.00 0.00
WASZKIELEWICZ Marian 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 1 20.00 0.08
MOLENDA Marlena Anna 1 20.00 0.08
PAJĄK Patrycja Magdalena 1 20.00 0.08
DADUŃ Marzena 0 0.00 0.00
BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0.00 0.00
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0.00 0.00