A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Wielowieś

Wielowieś
brak 0.47% 0.60% 0.73% 0.86% 0.99% 1.13% 1.26% 1.39% 1.52% 1.65%
danych 0.59% 0.72% 0.85% 0.98% 1.12% 1.25% 1.38% 1.51% 1.64% 1.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 832
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:662
Liczba ważnych kart:662
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:640
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 2 25.00 0.31
SŁAWSKI Sławomir Michał 0 0.00 0.00
KALUS Jakub Tomasz 2 25.00 0.31
BUDKA Anna Honorata 0 0.00 0.00
WAWAK Zbigniew Jerzy 0 0.00 0.00
WOJDAT Robert Mateusz 2 25.00 0.31
SZOSTOK Edyta Beata 0 0.00 0.00
TOMCZAK Janusz 0 0.00 0.00
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 2 25.00 0.31
GĄSIOREK Adrianna Anna 0 0.00 0.00