A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 0.47% 0.60% 0.73% 0.86% 0.99% 1.13% 1.26% 1.39% 1.52% 1.65%
danych 0.59% 0.72% 0.85% 0.98% 1.12% 1.25% 1.38% 1.51% 1.64% 1.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:209
% 1.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  113  1.78
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  29  1.03
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  18  0.79
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  0.47
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  0.59
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  16  1.17
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  0.59
Wielowieś 4 832  662  662  640  1.25
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  209  1.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 90 43.06 0.50
SŁAWSKI Sławomir Michał 12 5.74 0.07
KALUS Jakub Tomasz 19 9.09 0.10
BUDKA Anna Honorata 5 2.39 0.03
WAWAK Zbigniew Jerzy 2 0.96 0.01
WOJDAT Robert Mateusz 29 13.88 0.16
SZOSTOK Edyta Beata 16 7.66 0.09
TOMCZAK Janusz 14 6.70 0.08
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 14 6.70 0.08
GĄSIOREK Adrianna Anna 8 3.83 0.04