A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Lubliniec

Lubliniec
brak 3.14% 3.39% 3.64% 3.89% 4.14% 4.40% 4.65% 4.90% 5.15% 5.40%
danych 3.38% 3.63% 3.88% 4.13% 4.39% 4.64% 4.89% 5.14% 5.39% 5.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 055
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 602
Liczba ważnych kart:4 601
Frekwencja wyborcza:24.15%
Liczba głosów ważnych:4 426
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 3.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 43 30.94 0.97
CYMAŃSKI Tadeusz 53 38.13 1.20
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 2 1.44 0.05
WĘGLARZ Ewa 10 7.19 0.23
WYDRA Przemysław Aleksander 1 0.72 0.02
FAJER Monika 4 2.88 0.09
GRUSZKA Marek Aleksander 3 2.16 0.07
DOMAGAŁA Iwona Teresa 6 4.32 0.14
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 1 0.72 0.02
ZIOBRO Jan Paweł 16 11.51 0.36