A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 3.14% 3.39% 3.64% 3.89% 4.14% 4.40% 4.65% 4.90% 5.15% 5.40%
danych 3.38% 3.63% 3.88% 4.13% 4.39% 4.64% 4.89% 5.14% 5.39% 5.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:523
% 4.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  139  3.14
Boronów 2 764  436  436  425  24  5.65
Ciasna 6 904  789  789  741  38  5.13
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  55  5.06
Kochanowice 5 696  980  980  937  51  5.44
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  102  5.35
Pawonków 5 321  760  760  731  36  4.92
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  78  5.14
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  523  4.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 189 36.14 1.61
CYMAŃSKI Tadeusz 133 25.43 1.13
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 7 1.34 0.06
WĘGLARZ Ewa 29 5.54 0.25
WYDRA Przemysław Aleksander 4 0.76 0.03
FAJER Monika 15 2.87 0.13
GRUSZKA Marek Aleksander 15 2.87 0.13
DOMAGAŁA Iwona Teresa 15 2.87 0.13
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 10 1.91 0.08
ZIOBRO Jan Paweł 106 20.27 0.90