A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Lubliniec

Lubliniec
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 055
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 602
Liczba ważnych kart:4 601
Frekwencja wyborcza:24.15%
Liczba głosów ważnych:4 426
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:140
% 3.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 101 72.14 2.28
GRABOWSKA Genowefa 21 15.00 0.47
POTOCKI Andrzej Tadeusz 1 0.71 0.02
FORNALCZYK Elżbieta 6 4.29 0.14
KLEPACZ Witold Janusz 5 3.57 0.11
MIKA Monika Katarzyna 6 4.29 0.14
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00