A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:322
% 2.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  140  3.16
Boronów 2 764  436  436  425  1.18
Ciasna 6 904  789  789  741  26  3.51
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  44  4.04
Kochanowice 5 696  980  980  937  16  1.71
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  40  2.10
Pawonków 5 321  760  760  731  12  1.64
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  39  2.57
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  322  2.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 204 63.35 1.73
GRABOWSKA Genowefa 47 14.60 0.40
POTOCKI Andrzej Tadeusz 14 4.35 0.12
FORNALCZYK Elżbieta 10 3.11 0.08
KLEPACZ Witold Janusz 12 3.73 0.10
MIKA Monika Katarzyna 10 3.11 0.08
KULWAS Daniel Marcin 9 2.80 0.08
SOSIN Olga Anna 7 2.17 0.06
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 5 1.55 0.04
TOMCZAK Kamilla 4 1.24 0.03