A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Ciasna

Ciasna
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 904
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:789
Liczba ważnych kart:789
Frekwencja wyborcza:11.43%
Liczba głosów ważnych:741
% głosów ważnych:93.92%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 3.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 15 57.69 2.02
GRABOWSKA Genowefa 5 19.23 0.67
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 7.69 0.27
FORNALCZYK Elżbieta 1 3.85 0.13
KLEPACZ Witold Janusz 1 3.85 0.13
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 3.85 0.13
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 1 3.85 0.13