A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Woźniki

Woźniki
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 567
Liczba ważnych kart:1 566
Frekwencja wyborcza:20.04%
Liczba głosów ważnych:1 518
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 2.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 27 69.23 1.78
GRABOWSKA Genowefa 5 12.82 0.33
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 7.69 0.20
FORNALCZYK Elżbieta 1 2.56 0.07
KLEPACZ Witold Janusz 1 2.56 0.07
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 1 2.56 0.07
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1 2.56 0.07
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00