A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Herby

Herby
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 928
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 134
Liczba ważnych kart:1 134
Frekwencja wyborcza:19.13%
Liczba głosów ważnych:1 088
% głosów ważnych:95.94%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 4.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 17 38.64 1.56
GRABOWSKA Genowefa 2 4.55 0.18
POTOCKI Andrzej Tadeusz 5 11.36 0.46
FORNALCZYK Elżbieta 1 2.27 0.09
KLEPACZ Witold Janusz 3 6.82 0.28
MIKA Monika Katarzyna 3 6.82 0.28
KULWAS Daniel Marcin 7 15.91 0.64
SOSIN Olga Anna 3 6.82 0.28
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1 2.27 0.09
TOMCZAK Kamilla 2 4.55 0.18