A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kochanowice

Kochanowice
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 696
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:980
Liczba ważnych kart:980
Frekwencja wyborcza:17.21%
Liczba głosów ważnych:937
% głosów ważnych:95.61%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 8 50.00 0.85
GRABOWSKA Genowefa 2 12.50 0.21
POTOCKI Andrzej Tadeusz 3 18.75 0.32
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 2 12.50 0.21
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 6.25 0.11
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00