A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Boronów

Boronów
brak 1.18% 1.47% 1.75% 2.04% 2.32% 2.61% 2.90% 3.18% 3.47% 3.75%
danych 1.46% 1.74% 2.03% 2.31% 2.60% 2.89% 3.17% 3.46% 3.74% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:436
Liczba ważnych kart:436
Frekwencja wyborcza:15.77%
Liczba głosów ważnych:425
% głosów ważnych:97.48%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 2 40.00 0.47
GRABOWSKA Genowefa 1 20.00 0.24
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 2 40.00 0.47
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00