A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Kochanowice

Kochanowice
brak 28.07% 29.42% 30.77% 32.11% 33.46% 34.81% 36.16% 37.51% 38.85% 40.20%
danych 29.41% 30.76% 32.10% 33.45% 34.80% 36.15% 37.50% 38.84% 40.19% 41.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 696
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:980
Liczba ważnych kart:980
Frekwencja wyborcza:17.21%
Liczba głosów ważnych:937
% głosów ważnych:95.61%
Liczba głosów na listy komitetu:263
% 28.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 234 88.97 24.97
SZUMILAS Krystyna Maria 3 1.14 0.32
OLBRYCHT Jan Marian 5 1.90 0.53
NYKIEL Mirosława 1 0.38 0.11
PLURA Marek Mirosław 4 1.52 0.43
KURANT Agnieszka 2 0.76 0.21
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 2 0.76 0.21
WNĘK Barbara Katarzyna 0 0.00 0.00
ZIĘTEK Jerzy Marek 2 0.76 0.21
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 10 3.80 1.07