A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 28.07% 29.42% 30.77% 32.11% 33.46% 34.81% 36.16% 37.51% 38.85% 40.20%
danych 29.41% 30.76% 32.10% 33.45% 34.80% 36.15% 37.50% 38.84% 40.19% 41.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:4 377
% 37.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  1 839  41.55
Boronów 2 764  436  436  425  133  31.29
Ciasna 6 904  789  789  741  301  40.62
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  395  36.31
Kochanowice 5 696  980  980  937  263  28.07
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  642  33.65
Pawonków 5 321  760  760  731  269  36.80
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  535  35.24
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  4 377  37.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 3 900 89.10 33.12
SZUMILAS Krystyna Maria 77 1.76 0.65
OLBRYCHT Jan Marian 125 2.86 1.06
NYKIEL Mirosława 18 0.41 0.15
PLURA Marek Mirosław 52 1.19 0.44
KURANT Agnieszka 32 0.73 0.27
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 40 0.91 0.34
WNĘK Barbara Katarzyna 18 0.41 0.15
ZIĘTEK Jerzy Marek 50 1.14 0.42
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 65 1.49 0.55