A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Woźniki

Woźniki
brak 28.07% 29.42% 30.77% 32.11% 33.46% 34.81% 36.16% 37.51% 38.85% 40.20%
danych 29.41% 30.76% 32.10% 33.45% 34.80% 36.15% 37.50% 38.84% 40.19% 41.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 567
Liczba ważnych kart:1 566
Frekwencja wyborcza:20.04%
Liczba głosów ważnych:1 518
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:535
% 35.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 476 88.97 31.36
SZUMILAS Krystyna Maria 9 1.68 0.59
OLBRYCHT Jan Marian 17 3.18 1.12
NYKIEL Mirosława 2 0.37 0.13
PLURA Marek Mirosław 8 1.50 0.53
KURANT Agnieszka 0 0.00 0.00
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 5 0.93 0.33
WNĘK Barbara Katarzyna 1 0.19 0.07
ZIĘTEK Jerzy Marek 9 1.68 0.59
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 8 1.50 0.53