A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Mikołów

Mikołów
brak 2.32% 2.51% 2.70% 2.88% 3.07% 3.26% 3.45% 3.64% 3.82% 4.01%
danych 2.50% 2.69% 2.87% 3.06% 3.25% 3.44% 3.63% 3.81% 4.00% 4.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 814
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 893
Liczba ważnych kart:8 893
Frekwencja wyborcza:27.95%
Liczba głosów ważnych:8 681
% głosów ważnych:97.62%
Liczba głosów na listy komitetu:201
% 2.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 65 32.34 0.75
CYMAŃSKI Tadeusz 63 31.34 0.73
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 1 0.50 0.01
WĘGLARZ Ewa 12 5.97 0.14
WYDRA Przemysław Aleksander 3 1.49 0.03
FAJER Monika 12 5.97 0.14
GRUSZKA Marek Aleksander 4 1.99 0.05
DOMAGAŁA Iwona Teresa 6 2.99 0.07
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 6 2.99 0.07
ZIOBRO Jan Paweł 29 14.43 0.33