A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 2.32% 2.51% 2.70% 2.88% 3.07% 3.26% 3.45% 3.64% 3.82% 4.01%
danych 2.50% 2.69% 2.87% 3.06% 3.25% 3.44% 3.63% 3.81% 4.00% 4.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:493
% 2.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  111  2.73
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  201  2.32
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  99  2.68
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  46  4.20
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  36  2.34
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  493  2.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 187 37.93 0.98
CYMAŃSKI Tadeusz 131 26.57 0.69
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 8 1.62 0.04
WĘGLARZ Ewa 27 5.48 0.14
WYDRA Przemysław Aleksander 7 1.42 0.04
FAJER Monika 21 4.26 0.11
GRUSZKA Marek Aleksander 11 2.23 0.06
DOMAGAŁA Iwona Teresa 14 2.84 0.07
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 9 1.83 0.05
ZIOBRO Jan Paweł 78 15.82 0.41