A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Kobiór

Kobiór
brak 25.47% 26.82% 28.17% 29.53% 30.88% 32.23% 33.58% 34.93% 36.29% 37.64%
danych 26.81% 28.16% 29.52% 30.87% 32.22% 33.57% 34.92% 36.28% 37.63% 38.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 162
Liczba ważnych kart:1 162
Frekwencja wyborcza:30.26%
Liczba głosów ważnych:1 144
% głosów ważnych:98.45%
Liczba głosów na listy komitetu:355
% 31.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 281 79.15 24.56
SZUMILAS Krystyna Maria 2 0.56 0.17
OLBRYCHT Jan Marian 39 10.99 3.41
NYKIEL Mirosława 6 1.69 0.52
PLURA Marek Mirosław 20 5.63 1.75
KURANT Agnieszka 1 0.28 0.09
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 3 0.85 0.26
WNĘK Barbara Katarzyna 1 0.28 0.09
ZIĘTEK Jerzy Marek 2 0.56 0.17
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 0 0.00 0.00