A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat pszczyński 

pszczyński
brak 25.47% 26.82% 28.17% 29.53% 30.88% 32.23% 33.58% 34.93% 36.29% 37.64%
danych 26.81% 28.16% 29.52% 30.87% 32.22% 33.57% 34.92% 36.28% 37.63% 38.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 010
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 981
Liczba ważnych kart:20 978
Frekwencja wyborcza:24.68%
Liczba głosów ważnych:20 371
% głosów ważnych:97.11%
Liczba głosów na listy komitetu:6 799
% 33.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Goczałkowice-Zdrój 5 592  1 579  1 579  1 531  597  38.99
Kobiór 3 840  1 162  1 162  1 144  355  31.03
Miedźna 12 413  2 963  2 963  2 854  727  25.47
Pawłowice 13 872  2 951  2 951  2 833  811  28.63
Pszczyna 40 258  10 164  10 162  9 917  3 723  37.54
Suszec 9 035  2 162  2 161  2 092  586  28.01
Ogółem 85 010  20 981  20 978  20 371  6 799  33.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 5 173 76.08 25.39
SZUMILAS Krystyna Maria 161 2.37 0.79
OLBRYCHT Jan Marian 721 10.60 3.54
NYKIEL Mirosława 385 5.66 1.89
PLURA Marek Mirosław 123 1.81 0.60
KURANT Agnieszka 52 0.76 0.26
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 79 1.16 0.39
WNĘK Barbara Katarzyna 43 0.63 0.21
ZIĘTEK Jerzy Marek 44 0.65 0.22
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 18 0.26 0.09