A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Miedźna

Miedźna
brak 25.47% 26.82% 28.17% 29.53% 30.88% 32.23% 33.58% 34.93% 36.29% 37.64%
danych 26.81% 28.16% 29.52% 30.87% 32.22% 33.57% 34.92% 36.28% 37.63% 38.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 413
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 963
Liczba ważnych kart:2 963
Frekwencja wyborcza:23.87%
Liczba głosów ważnych:2 854
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:727
% 25.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 444 61.07 15.56
SZUMILAS Krystyna Maria 7 0.96 0.25
OLBRYCHT Jan Marian 45 6.19 1.58
NYKIEL Mirosława 195 26.82 6.83
PLURA Marek Mirosław 11 1.51 0.39
KURANT Agnieszka 5 0.69 0.18
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 12 1.65 0.42
WNĘK Barbara Katarzyna 3 0.41 0.11
ZIĘTEK Jerzy Marek 3 0.41 0.11
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 2 0.28 0.07