A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Pszczyna

Pszczyna
brak 25.47% 26.82% 28.17% 29.53% 30.88% 32.23% 33.58% 34.93% 36.29% 37.64%
danych 26.81% 28.16% 29.52% 30.87% 32.22% 33.57% 34.92% 36.28% 37.63% 38.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 164
Liczba ważnych kart:10 162
Frekwencja wyborcza:25.25%
Liczba głosów ważnych:9 917
% głosów ważnych:97.59%
Liczba głosów na listy komitetu:3 723
% 37.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 2 876 77.25 29.00
SZUMILAS Krystyna Maria 100 2.69 1.01
OLBRYCHT Jan Marian 452 12.14 4.56
NYKIEL Mirosława 117 3.14 1.18
PLURA Marek Mirosław 56 1.50 0.56
KURANT Agnieszka 30 0.81 0.30
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 32 0.86 0.32
WNĘK Barbara Katarzyna 27 0.73 0.27
ZIĘTEK Jerzy Marek 21 0.56 0.21
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 12 0.32 0.12