A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Pawłowice

Pawłowice
brak 25.47% 26.82% 28.17% 29.53% 30.88% 32.23% 33.58% 34.93% 36.29% 37.64%
danych 26.81% 28.16% 29.52% 30.87% 32.22% 33.57% 34.92% 36.28% 37.63% 38.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 872
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 951
Liczba ważnych kart:2 951
Frekwencja wyborcza:21.27%
Liczba głosów ważnych:2 833
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:811
% 28.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 648 79.90 22.87
SZUMILAS Krystyna Maria 24 2.96 0.85
OLBRYCHT Jan Marian 76 9.37 2.68
NYKIEL Mirosława 9 1.11 0.32
PLURA Marek Mirosław 13 1.60 0.46
KURANT Agnieszka 11 1.36 0.39
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 14 1.73 0.49
WNĘK Barbara Katarzyna 6 0.74 0.21
ZIĘTEK Jerzy Marek 8 0.99 0.28
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 2 0.25 0.07