A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny
brak 1.63% 1.78% 1.92% 2.07% 2.21% 2.36% 2.51% 2.65% 2.80% 2.94%
danych 1.77% 1.91% 2.06% 2.20% 2.35% 2.50% 2.64% 2.79% 2.93% 3.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 062
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 023
Liczba ważnych kart:6 019
Frekwencja wyborcza:18.22%
Liczba głosów ważnych:5 830
% głosów ważnych:96.86%
Liczba głosów na listy komitetu:169
% 2.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 133 78.70 2.28
GRABOWSKA Genowefa 17 10.06 0.29
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 1.18 0.03
FORNALCZYK Elżbieta 4 2.37 0.07
KLEPACZ Witold Janusz 1 0.59 0.02
MIKA Monika Katarzyna 1 0.59 0.02
KULWAS Daniel Marcin 1 0.59 0.02
SOSIN Olga Anna 3 1.78 0.05
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 2 1.18 0.03
TOMCZAK Kamilla 5 2.96 0.09