A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 1.63% 1.78% 1.92% 2.07% 2.21% 2.36% 2.51% 2.65% 2.80% 2.94%
danych 1.77% 1.91% 2.06% 2.20% 2.35% 2.50% 2.64% 2.79% 2.93% 3.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:307
% 2.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  5 830  169  2.90
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  1 376  35  2.54
Jejkowice 3 116  691  691  657  15  2.28
Lyski 7 734  1 724  1 724  1 649  51  3.09
Świerklany 9 237  2 336  2 335  2 265  37  1.63
Ogółem 60 479  12 189  12 184  11 777  307  2.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 233 75.90 1.98
GRABOWSKA Genowefa 28 9.12 0.24
POTOCKI Andrzej Tadeusz 7 2.28 0.06
FORNALCZYK Elżbieta 12 3.91 0.10
KLEPACZ Witold Janusz 3 0.98 0.03
MIKA Monika Katarzyna 5 1.63 0.04
KULWAS Daniel Marcin 1 0.33 0.01
SOSIN Olga Anna 5 1.63 0.04
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 5 1.63 0.04
TOMCZAK Kamilla 8 2.61 0.07