A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Gaszowice

Gaszowice
brak 1.63% 1.78% 1.92% 2.07% 2.21% 2.36% 2.51% 2.65% 2.80% 2.94%
danych 1.77% 1.91% 2.06% 2.20% 2.35% 2.50% 2.64% 2.79% 2.93% 3.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 330
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 415
Liczba ważnych kart:1 415
Frekwencja wyborcza:19.30%
Liczba głosów ważnych:1 376
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 2.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 25 71.43 1.82
GRABOWSKA Genowefa 5 14.29 0.36
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 5.71 0.15
FORNALCZYK Elżbieta 2 5.71 0.15
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 1 2.86 0.07
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00