A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jejkowice

Jejkowice
brak 1.63% 1.78% 1.92% 2.07% 2.21% 2.36% 2.51% 2.65% 2.80% 2.94%
danych 1.77% 1.91% 2.06% 2.20% 2.35% 2.50% 2.64% 2.79% 2.93% 3.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 116
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:691
Liczba ważnych kart:691
Frekwencja wyborcza:22.18%
Liczba głosów ważnych:657
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 2.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 15 100.00 2.28
GRABOWSKA Genowefa 0 0.00 0.00
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00