A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lyski

Lyski
brak 1.63% 1.78% 1.92% 2.07% 2.21% 2.36% 2.51% 2.65% 2.80% 2.94%
danych 1.77% 1.91% 2.06% 2.20% 2.35% 2.50% 2.64% 2.79% 2.93% 3.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 734
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 724
Liczba ważnych kart:1 724
Frekwencja wyborcza:22.29%
Liczba głosów ważnych:1 649
% głosów ważnych:95.65%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 3.09%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 33 64.71 2.00
GRABOWSKA Genowefa 1 1.96 0.06
POTOCKI Andrzej Tadeusz 2 3.92 0.12
FORNALCZYK Elżbieta 6 11.76 0.36
KLEPACZ Witold Janusz 1 1.96 0.06
MIKA Monika Katarzyna 2 3.92 0.12
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 1 1.96 0.06
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 3 5.88 0.18
TOMCZAK Kamilla 2 3.92 0.12