A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Jejkowice

Jejkowice
brak 3.71% 4.10% 4.49% 4.88% 5.27% 5.66% 6.05% 6.44% 6.83% 7.22%
danych 4.09% 4.48% 4.87% 5.26% 5.65% 6.04% 6.43% 6.82% 7.21% 7.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 116
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:691
Liczba ważnych kart:691
Frekwencja wyborcza:22.18%
Liczba głosów ważnych:657
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 7.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 9 18.00 1.37
CYMAŃSKI Tadeusz 6 12.00 0.91
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 0 0.00 0.00
WĘGLARZ Ewa 2 4.00 0.30
WYDRA Przemysław Aleksander 0 0.00 0.00
FAJER Monika 0 0.00 0.00
GRUSZKA Marek Aleksander 23 46.00 3.50
DOMAGAŁA Iwona Teresa 0 0.00 0.00
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 1 2.00 0.15
ZIOBRO Jan Paweł 9 18.00 1.37