A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 3.71% 4.10% 4.49% 4.88% 5.27% 5.66% 6.05% 6.44% 6.83% 7.22%
danych 4.09% 4.48% 4.87% 5.26% 5.65% 6.04% 6.43% 6.82% 7.21% 7.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:492
% 4.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  5 830  228  3.91
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  1 376  51  3.71
Jejkowice 3 116  691  691  657  50  7.61
Lyski 7 734  1 724  1 724  1 649  79  4.79
Świerklany 9 237  2 336  2 335  2 265  84  3.71
Ogółem 60 479  12 189  12 184  11 777  492  4.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 188 38.21 1.60
CYMAŃSKI Tadeusz 109 22.15 0.93
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 7 1.42 0.06
WĘGLARZ Ewa 23 4.67 0.20
WYDRA Przemysław Aleksander 6 1.22 0.05
FAJER Monika 13 2.64 0.11
GRUSZKA Marek Aleksander 39 7.93 0.33
DOMAGAŁA Iwona Teresa 11 2.24 0.09
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 5 1.02 0.04
ZIOBRO Jan Paweł 91 18.50 0.77