A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Jejkowice

Jejkowice
brak 0.00% 0.12% 0.23% 0.35% 0.46% 0.58% 0.70% 0.81% 0.93% 1.04%
danych 0.11% 0.22% 0.34% 0.45% 0.57% 0.69% 0.80% 0.92% 1.03% 1.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 116
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:691
Liczba ważnych kart:691
Frekwencja wyborcza:22.18%
Liczba głosów ważnych:657
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 0 0.00 0.00
SŁAWSKI Sławomir Michał 0 0.00 0.00
KALUS Jakub Tomasz 0 0.00 0.00
BUDKA Anna Honorata 0 0.00 0.00
WAWAK Zbigniew Jerzy 0 0.00 0.00
WOJDAT Robert Mateusz 0 0.00 0.00
SZOSTOK Edyta Beata 0 0.00 0.00
TOMCZAK Janusz 0 0.00 0.00
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 0 0.00 0.00
GĄSIOREK Adrianna Anna 0 0.00 0.00