A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 0.00% 0.12% 0.23% 0.35% 0.46% 0.58% 0.70% 0.81% 0.93% 1.04%
danych 0.11% 0.22% 0.34% 0.45% 0.57% 0.69% 0.80% 0.92% 1.03% 1.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:121
% 1.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  5 830  65  1.11
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  1 376  16  1.16
Jejkowice 3 116  691  691  657  0.00
Lyski 7 734  1 724  1 724  1 649  15  0.91
Świerklany 9 237  2 336  2 335  2 265  25  1.10
Ogółem 60 479  12 189  12 184  11 777  121  1.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAWISZA Artur Wojciech 81 66.94 0.69
SŁAWSKI Sławomir Michał 9 7.44 0.08
KALUS Jakub Tomasz 8 6.61 0.07
BUDKA Anna Honorata 3 2.48 0.03
WAWAK Zbigniew Jerzy 4 3.31 0.03
WOJDAT Robert Mateusz 4 3.31 0.03
SZOSTOK Edyta Beata 4 3.31 0.03
TOMCZAK Janusz 2 1.65 0.02
PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 3 2.48 0.03
GĄSIOREK Adrianna Anna 3 2.48 0.03