A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie
brak 3.34% 3.48% 3.62% 3.76% 3.90% 4.04% 4.18% 4.32% 4.46% 4.60%
danych 3.47% 3.61% 3.75% 3.89% 4.03% 4.17% 4.31% 4.45% 4.59% 4.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 096
Liczba ważnych kart:1 096
Frekwencja wyborcza:18.58%
Liczba głosów ważnych:1 066
% głosów ważnych:97.26%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 4.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 9 20.00 0.84
CYMAŃSKI Tadeusz 17 37.78 1.59
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 0 0.00 0.00
WĘGLARZ Ewa 1 2.22 0.09
WYDRA Przemysław Aleksander 0 0.00 0.00
FAJER Monika 3 6.67 0.28
GRUSZKA Marek Aleksander 3 6.67 0.28
DOMAGAŁA Iwona Teresa 1 2.22 0.09
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 1 2.22 0.09
ZIOBRO Jan Paweł 10 22.22 0.94