A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat tarnogórski 

tarnogórski
brak 3.34% 3.48% 3.62% 3.76% 3.90% 4.04% 4.18% 4.32% 4.46% 4.60%
danych 3.47% 3.61% 3.75% 3.89% 4.03% 4.17% 4.31% 4.45% 4.59% 4.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 639
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 456
Liczba ważnych kart:26 454
Frekwencja wyborcza:23.70%
Liczba głosów ważnych:25 668
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:972
% 3.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kalety 7 208  1 477  1 477  1 424  58  4.07
Miasteczko Śląskie 5 899  1 096  1 096  1 066  45  4.22
Radzionków 13 640  3 516  3 516  3 404  130  3.82
Tarnowskie Góry 49 528  13 076  13 073  12 718  454  3.57
Krupski Młyn 2 735  646  647  629  21  3.34
Ożarowice 4 554  974  974  946  34  3.59
Świerklaniec 9 399  2 029  2 029  1 963  68  3.46
Tworóg 6 500  1 363  1 363  1 309  62  4.74
Zbrosławice 12 176  2 279  2 279  2 209  100  4.53
Ogółem 111 639  26 456  26 454  25 668  972  3.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 258 26.54 1.01
CYMAŃSKI Tadeusz 378 38.89 1.47
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 18 1.85 0.07
WĘGLARZ Ewa 39 4.01 0.15
WYDRA Przemysław Aleksander 8 0.82 0.03
FAJER Monika 16 1.65 0.06
GRUSZKA Marek Aleksander 23 2.37 0.09
DOMAGAŁA Iwona Teresa 33 3.40 0.13
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 27 2.78 0.11
ZIOBRO Jan Paweł 172 17.70 0.67