A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Radlin

Radlin
brak 0.13% 0.19% 0.24% 0.30% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57% 0.63%
danych 0.18% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.62% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 049
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 900
Liczba ważnych kart:2 900
Frekwencja wyborcza:20.64%
Liczba głosów ważnych:2 821
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 0.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 4 30.77 0.14
MOROŃ Tomasz Andrzej 0 0.00 0.00
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0.00 0.00
WASZKIELEWICZ Marian 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 2 15.38 0.07
MOLENDA Marlena Anna 1 7.69 0.04
PAJĄK Patrycja Magdalena 3 23.08 0.11
DADUŃ Marzena 1 7.69 0.04
BERNACKI Krzysztof Andrzej 1 7.69 0.04
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 1 7.69 0.04