A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 0.13% 0.19% 0.24% 0.30% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57% 0.63%
danych 0.18% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.62% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:82
% 0.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  0.18
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  13  0.46
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  12  0.34
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  21  0.24
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  0.13
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  12  0.36
Lubomia 6 397  966  966  932  0.43
Marklowice 4 300  904  904  878  0.68
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  0.55
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  82  0.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 22 26.83 0.08
MOROŃ Tomasz Andrzej 8 9.76 0.03
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 4 4.88 0.02
WASZKIELEWICZ Marian 1 1.22 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 7 8.54 0.03
MOLENDA Marlena Anna 5 6.10 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 15 18.29 0.06
DADUŃ Marzena 3 3.66 0.01
BERNACKI Krzysztof Andrzej 5 6.10 0.02
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 12 14.63 0.05