A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Gorzyce

Gorzyce
brak 0.13% 0.19% 0.24% 0.30% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57% 0.63%
danych 0.18% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.62% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 288
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 446
Liczba ważnych kart:3 446
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:3 355
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 0.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 1 8.33 0.03
MOROŃ Tomasz Andrzej 3 25.00 0.09
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 2 16.67 0.06
WASZKIELEWICZ Marian 1 8.33 0.03
DZIUDZIK Beata Jadwiga 1 8.33 0.03
MOLENDA Marlena Anna 1 8.33 0.03
PAJĄK Patrycja Magdalena 3 25.00 0.09
DADUŃ Marzena 0 0.00 0.00
BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0.00 0.00
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0.00 0.00