A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Godów

Godów
brak 0.13% 0.19% 0.24% 0.30% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57% 0.63%
danych 0.18% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.62% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 721
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 450
Liczba ważnych kart:2 450
Frekwencja wyborcza:22.85%
Liczba głosów ważnych:2 378
% głosów ważnych:97.06%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 1 33.33 0.04
MOROŃ Tomasz Andrzej 1 33.33 0.04
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0.00 0.00
WASZKIELEWICZ Marian 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 0 0.00 0.00
MOLENDA Marlena Anna 0 0.00 0.00
PAJĄK Patrycja Magdalena 0 0.00 0.00
DADUŃ Marzena 0 0.00 0.00
BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0.00 0.00
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 1 33.33 0.04