A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Radlin

Radlin
brak 25.73% 27.26% 28.79% 30.33% 31.86% 33.39% 34.92% 36.45% 37.99% 39.52%
danych 27.25% 28.78% 30.32% 31.85% 33.38% 34.91% 36.44% 37.98% 39.51% 41.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 049
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 900
Liczba ważnych kart:2 900
Frekwencja wyborcza:20.64%
Liczba głosów ważnych:2 821
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:1 158
% 41.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 818 70.64 29.00
SZUMILAS Krystyna Maria 22 1.90 0.78
OLBRYCHT Jan Marian 174 15.03 6.17
NYKIEL Mirosława 6 0.52 0.21
PLURA Marek Mirosław 47 4.06 1.67
KURANT Agnieszka 14 1.21 0.50
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 57 4.92 2.02
WNĘK Barbara Katarzyna 7 0.60 0.25
ZIĘTEK Jerzy Marek 10 0.86 0.35
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 3 0.26 0.11