A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 25.73% 27.26% 28.79% 30.33% 31.86% 33.39% 34.92% 36.45% 37.99% 39.52%
danych 27.25% 28.78% 30.32% 31.85% 33.38% 34.91% 36.44% 37.98% 39.51% 41.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:9 617
% 36.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  813  37.48
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  1 158  41.05
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  1 223  35.04
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  3 477  38.99
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  733  30.82
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  1 202  35.83
Lubomia 6 397  966  966  932  327  35.09
Marklowice 4 300  904  904  878  356  40.55
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  328  25.73
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  9 617  36.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 6 869 71.43 26.20
SZUMILAS Krystyna Maria 192 2.00 0.73
OLBRYCHT Jan Marian 1 025 10.66 3.91
NYKIEL Mirosława 51 0.53 0.19
PLURA Marek Mirosław 357 3.71 1.36
KURANT Agnieszka 87 0.90 0.33
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 881 9.16 3.36
WNĘK Barbara Katarzyna 44 0.46 0.17
ZIĘTEK Jerzy Marek 78 0.81 0.30
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 33 0.34 0.13