A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Gorzyce

Gorzyce
brak 25.73% 27.26% 28.79% 30.33% 31.86% 33.39% 34.92% 36.45% 37.99% 39.52%
danych 27.25% 28.78% 30.32% 31.85% 33.38% 34.91% 36.44% 37.98% 39.51% 41.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 288
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 446
Liczba ważnych kart:3 446
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:3 355
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 202
% 35.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 874 72.71 26.05
SZUMILAS Krystyna Maria 23 1.91 0.69
OLBRYCHT Jan Marian 112 9.32 3.34
NYKIEL Mirosława 7 0.58 0.21
PLURA Marek Mirosław 47 3.91 1.40
KURANT Agnieszka 8 0.67 0.24
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 102 8.49 3.04
WNĘK Barbara Katarzyna 4 0.33 0.12
ZIĘTEK Jerzy Marek 21 1.75 0.63
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 4 0.33 0.12