A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski
brak 25.73% 27.26% 28.79% 30.33% 31.86% 33.39% 34.92% 36.45% 37.99% 39.52%
danych 27.25% 28.78% 30.32% 31.85% 33.38% 34.91% 36.44% 37.98% 39.51% 41.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 991
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 180
Liczba ważnych kart:9 178
Frekwencja wyborcza:23.54%
Liczba głosów ważnych:8 917
% głosów ważnych:97.16%
Liczba głosów na listy komitetu:3 477
% 38.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 2 564 73.74 28.75
SZUMILAS Krystyna Maria 68 1.96 0.76
OLBRYCHT Jan Marian 355 10.21 3.98
NYKIEL Mirosława 18 0.52 0.20
PLURA Marek Mirosław 117 3.36 1.31
KURANT Agnieszka 42 1.21 0.47
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 265 7.62 2.97
WNĘK Barbara Katarzyna 15 0.43 0.17
ZIĘTEK Jerzy Marek 16 0.46 0.18
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 17 0.49 0.19