A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Godów

Godów
brak 25.73% 27.26% 28.79% 30.33% 31.86% 33.39% 34.92% 36.45% 37.99% 39.52%
danych 27.25% 28.78% 30.32% 31.85% 33.38% 34.91% 36.44% 37.98% 39.51% 41.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 721
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 450
Liczba ważnych kart:2 450
Frekwencja wyborcza:22.85%
Liczba głosów ważnych:2 378
% głosów ważnych:97.06%
Liczba głosów na listy komitetu:733
% 30.82%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 572 78.04 24.05
SZUMILAS Krystyna Maria 20 2.73 0.84
OLBRYCHT Jan Marian 55 7.50 2.31
NYKIEL Mirosława 5 0.68 0.21
PLURA Marek Mirosław 18 2.46 0.76
KURANT Agnieszka 11 1.50 0.46
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 38 5.18 1.60
WNĘK Barbara Katarzyna 5 0.68 0.21
ZIĘTEK Jerzy Marek 7 0.95 0.29
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 2 0.27 0.08