A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Poręba

Poręba
brak 2.23% 2.49% 2.75% 3.02% 3.28% 3.54% 3.80% 4.06% 4.33% 4.59%
danych 2.48% 2.74% 3.01% 3.27% 3.53% 3.79% 4.05% 4.32% 4.58% 4.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 458
Liczba ważnych kart:1 458
Frekwencja wyborcza:20.16%
Liczba głosów ważnych:1 396
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 2.87%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 10 25.00 0.72
CYMAŃSKI Tadeusz 12 30.00 0.86
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 1 2.50 0.07
WĘGLARZ Ewa 3 7.50 0.21
WYDRA Przemysław Aleksander 0 0.00 0.00
FAJER Monika 0 0.00 0.00
GRUSZKA Marek Aleksander 2 5.00 0.14
DOMAGAŁA Iwona Teresa 5 12.50 0.36
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0 0.00 0.00
ZIOBRO Jan Paweł 7 17.50 0.50